Volby do obecního zastupitelstva 5. - 6. října 2018.

Přijďte nás podpořit!

 
 

Dotace

Posledním tématem, na který chceme upozornit, je přístup obce k čerpání evropských dotací. Obec získala mnoho prostředků z prodeje pozemků vybraným developerům. A tyto peníze investovala do škol, silnic a jiných bohulibých projektů, které nám jsou všem samozřejmě ku prospěchu. Ale ptáme se, proč sousedním Želešicím evropské fondy přispívají 90% na investici 25 milionů do školy a nám ne? Obec se ani nepokusila takovou dotaci získat. A proto, místo toho, aby nás investice do školky stála pouhých 10% z rozpočtu a zbytek hradila Evropa, Želešice utratily většinu peněz, které měly. Želešicím, až školu dostaví, přiteče zpět 22 milionů korun a můžou je znovu investovat. Za toto volební období dle informací z oficiálních zdrojů (registr dotací na stránkách Ministerstva financí) získaly Moravany pouhých 3,5 mil. Kč. Sousední Želešice jsme už zmínili. A nedaleké Židlochovice, získaly 178 milionů korun z eurofondů, přitom jsou jen o málo větší než my. A to do Židlochovic navíc ještě stát přivede obnovenou železniční trať za téměř půl miliardy korun. Jinými slovy, v Židlochovicích se realizují projekty za téměř 700 milionů korun z dotací, a v téměř stejně velkých Moravanech za pouhých 3,5 mil. korun, což je 200x méně. Další komentář k tomu není třeba. Prostě je to potřeba změnit!” Víme jak a víme, kde a na co lze dotace čerpat.

 

Dovolíme si reagovat na zveřejněnou reakci Moravany dětem na naši kritiku nedostatečného čerpání dotací naší obcí. Tón jejich reakce je nedůstojný a nesnížíme se k obdobně sprosté reakci. Dokonce i uznáme chybu - nechtěně jsme v seznamu opomněli jeden řádek, jehož absenci naše politická konkurence napadla. A skutečně, je zapotřebí přiznat stávajícímu vedení obce, že nezískalo pouhých 3,5 mil. korun dotací, ale správná hodnota je 9 mil. Kč za 4 roky. Za chybu se omlouváme, nevznikla úmyslně.

Na svém stanovisku však trváme, že i opravená hodnota 9 milionů korun získaných dotací oproti jiným obcím je tragicky málo. Jsme napadáni, že srovnáváme Moravany s Židlochovicemi, které mají více obyvatel - ten rozdíl je pouhých 1087 obyvatel (2513 obyvatel u Moravan - dle oficiálních stránek města vs. 3600 obyvatel v Židlochovicích). To jsou prostě obce srovnatelných velikostí, jen v Židlochovicích mají lepší vedení. Pro ty, co nečetli předchozí zprávu - do Židlochovic teče téměř 700 milionů dotací, do Moravan 9 milionů.

A pokud Moravany dětem se hájí tím, že menší Želešice (dle údajů z Wikipedie 1549 obyvatel) mohly získat dotaci na školu více než 20 milionů protože na to mají místo, tak my se pochopitelně ptáme - tak když naše obec už nemá kam rozvíjet stávající školu, proč už dávno není připraven koncept výstavby např . druhého stupně ZŠ na jiném, vhodném pozemku? Kdyby dostatečně rozumně vedení plánovalo potřeby obce, vědělo by, že získávat dotace na rozvoj škol bylo poměrně snadné - i ty zmiňované Židlochovice v tomto volebním období otevřely další, zcela nový pavilon školy (protože také už nemohlo stávající školu rozšiřovat). Takže, když se chce, tak to jde. Z podrážděnosti reakce Moravany dětem je vidět, že jsme uhodili hřebíček na hlavičku.

Pěkný den všem.

Dopravní situace

Dnes bychom Vás rádi upozornili na další záležitost, která nás nepochybně skoro všechny trápí, a tou je špatná dopravní situace, a to zejména, pokud se vydáte směrem do Brna. Dlouhá léta je obec pasivní v tom, aby se zajistilo dobré dopravní napojení k Brnu, kam většina z nás velmi často jezdí. Častokrát stojíme v úmorných kolonách u OC Futurum a přitom stačí být aktivnější a průbojnější za hranicí naší obce. Víme, že existuje studie mimoúrovňového napojení Moravan z ul. Modřické na Brno k ul. Vídeňské, kterou zpracovala jedna renovovaná projektová kancelář v Brně. Dokonce proběhlo v loňském roce i setkání dotčených úřadů (MD, ŘSD, KÚ, MmB a dalších), na kterém vedení obce Moravany bohužel scházelo, a i proto byla celá studie zřejmě odložená na neurčito.  Jedná se o nákladný projekt, cca 850 mil. Kč, jehož rozsah se navíc nenachází na pozemcích obce Moravany, a pokud budeme ještě chvíli váhat, tak se už ani nevměstná na pozemky v zahradní kolonii v blízkosti ul. Modřické, která se zastavuje různými „rodinnými domy“, kdy Brnu na této mimoúrovňové křižovatce až tak moc nezáleží! Je bezpodmínečně nutné překročit hranice obce a začít intenzivně tuto studii a následně projekt prosazovat, protože se jinak v budoucnu Moravany sevřou natolik, že jediné místo pro připojení nám zůstane již zmíněná, v současné době nekapacitní křižovatka pod Futurem. Víme, že obec pro lepší dopravní napojení doposud neudělala vlastně nic. Přitom stačí trochu aktivity a snahy a tlaku na správná místa, aby se tímto problémem začaly zabývat. Vím, kam je třeba jít a koho je třeba žádat o součinnost a větší aktivitu, abychom v dohledné době měli od Moravan mnohem příjemnější cestu do Brna.

Vítejte na stránkách hnutí ANO Moravany

“Každý týden Vám zde představíme problém Moravan, který spatřujeme a rádi bychom na něj
upozornili. Během posledního roku došlo v Moravanech, a to včetně nové lokality Jabloňového sadu
ke 14-ti různorodým krádežím, kde se jedná o vozidla, jízdní kola, měděné svody, kanystry, ale i obuv
z bytových domů atd. Dokonce ve 12-ti případech došlo k vloupání do rodinných domů, garáží,
novostaveb apod., kde se jedná zejména o okrajové části obce. Bezpečí každého z nás je přeci
absolutní prioritou, proto se ptáme, jak je to možné, že jsme dopustili takový nárůst kriminality v
obci. Za nás říkáme rezolutní NE, víme kam jít a víme jak na to! Jednou z priorit okamžitě po volbách
bude vyjednávání o zajištění služeb městské policie, například formou smluvní spolupráce s okolními
obcemi aj. To je první bod našeho programu - není možné toto téma dále ignorovat jako doposud.”

Každý týden Vám zde představíme problém Moravan, který spatřujeme a rádi bychom na něj

upozornili. Během posledního roku došlo v Moravanech, a to včetně nové lokality Jabloňového sadu

ke 14-ti různorodým krádežím, kde se jedná o vozidla, jízdní kola, měděné svody, kanystry, ale i obuv

z bytových domů atd. Dokonce ve 12-ti případech došlo k vloupání do rodinných domů, garáží,

novostaveb apod., kde se jedná zejména o okrajové části obce. Bezpečí každého z nás je přeci

absolutní prioritou, proto se ptáme, jak je to možné, že jsme dopustili takový nárůst kriminality v

obci. Za nás říkáme rezolutní NE, víme kam jít a víme jak na to! Jednou z priorit okamžitě po volbách

bude vyjednávání o zajištění služeb městské policie, například formou smluvní spolupráce s okolními

obcemi aj. To je první bod našeho programu - není možné toto téma dále ignorovat jako doposud.

 

Výsledky krajských voleb 2016 v obci Moravany

ANO 2011

28,17%

 

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12,45%

 

Občanská demokratická strana

12,18%

 

Česká str.sociálně demokrat.

10,87%

 

Koalice SPD a SPO

7,86 %

 

Koalice TOP 09 a "Žít Brno"

7,86 %

 

Zelení a Piráti

5,11 %

 

Komunistická str.Čech a Moravy

4,45 %

 

Starostové pro Jižní Moravu

3,53 %

 

Svobodní a Soukromníci

2,35 %

 

Moravané

1,57 %

 

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

0,78 %

 

Úsvit s Blokem proti islamiz.

0,78 %

 

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0,52 %

 

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

0,52 %

 

Národní demokracie

0,39 %

 

Konzervativní strana

0,26 %

 

Svoboda a síla

0,26%

 

děkujeme voličům za podporu ANO 2011

 

 

 

fotografie II. ročníku ve fotogalerii.

 

 

 

Výsledky jednotlivých kategotií

I. ročník:

výsledky1.xlsx (10722)

 

fotografie z akce v galerii

 

 

Co jsme pro Vás připravili, (podpůrné akce):

  • ukázka hasičské techniky
  • hašení pro děti (hašení makety domu)
  • ukázka policejní techniky
  • skákací hrad
  • malování na obličej
  •  

 

 

Bližší informace v záložce kalendář akcí, postupně doplňujeme.

 

 

 


Vážení občané obce Moravany, připravili jsme pro Vás studii výstavby sportovní haly, kterou bychom chtěli pro Vás v obci zrealizovat. Fotografie jsou uloženy v galerii, soubor pdf.

Výhody

1) máme pozemek téměř v centru obce, na kterém lze sportovní halu postavit,

2) stavba nezatíží rozpočet obce, protože by byl financován soukromým investorem - obec by mohla ušetřené finanční prostředky směřovat na rozšíření základní školy a další její rozvoj a chovat se jako dobrý hospodář,

3) sportovní hala by byla vystavěná, v případě schválení obce, v relativně krátké době,

4) velmi výhodná pozice haly i z důvodu blízkosti základní školy (cca 4 min.) a to mimo hlavní komunikaci,

5)  žáci ZŠ Moravany budou využívat halu v době výuky, bez poplatků za pronájem

6) sportovně založení občané a sportovní spolky se mohou svému sportu věnovat po celý rok s případnou dotací na pronájem haly z rozpočtu obce,

7) lze v rámci haly zapracovat wellness a posilovnu.

 

Nevýhody:

 

1) uvedené musí schválit zastupitelstvo obce (většina současných zastupitelů mělo v programovém prohlášení výstavbu sportovní haly),

 

Pozvánka:
  Vážení sympatizanti hnutí ANO, vážení občané. Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Moravany, které se bude konat v sále kulturního domu.
Dne 5. února 2015 od 19:00.Na oficiálních stránkách obce:
Výstražná informace!
Upozorňujeme občany na silné opakující se náledí a to převážně na chodnících, kdy i přes veškerou snahu solení ledovka stále přetrvává. Buďte proto prosím velmi opatrní!
Děkujeme za pochopení.

Nevím jak má obec zajištěno ošetření komunikací v zimním období? Veškeré škody bude hradit asi obec?
odpověď radnice:

Dobrý večer,

v zimním období provádí údžbu komunikací spol. Bobrava a.s.

 

S pozdravem

 

Marie Barešová


Milí sympatizanti, členové hnutí ANO,

v uplynulém týdnu zasedala ustavující zastupitelstva v řadě větších měst. Hnutí ANO má svého primátora v Brně. V úterý se jím stal po osmi letech vlády ČSSD podnikatel a lídr kandidátky ANO v komunálních volbách Petr Vokřál.

Ve středu večer zastupitelstvo hlavního města zvolilo primátorkou lídryni hnutí ANO Adrianu Krnáčovou. Ta se tak historicky stala první ženou v čele metropole.

Dlouhá jednání předcházela také ustavující schůzi zastupitelstva v Liberci. Tamním primátorem byl ve čtvrtek za ANO zvolen Tibor Batthyány.

Největší spory pak tento týden vyvolala jednání o platech poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů. Vedení ČSSD smetlo návrh, se kterým její zástupci původně přišli na hospodářský výbor, tedy že by se základní plat měl zvýšit o 14,4 procenta. Pokud by poslanci o platech nejednali, zvýšily by se od nového roku automaticky přibližně o 26 procent. Kvůli zrušení dohody se ve čtvrtek sešla koaliční rada. Zástupci koaličních stran nově zkusí u opozičních poslanců prosadit kompromisní návrh, tedy zvýšení mezi 5 a už jednou dohodnutými 14 procenty. Poslanci hnutí ANO jsou pro jakoukoli dohodu napříč politickým spektrem, odmítají ale, aby platy skokově narostly o 26 procent, což se může stát, pokud sněmovna změnu neprojedná do konce roku.

 

 

Vážení,

rozhodl jsem se zveřejnit informaci o pasivitě starostů  Moravan i Želešic.

V celé EU je založeno tisíce tzv. Místních akčních skupin (jen v ČR jich je necelých 200). Jak vidíte na přiložené mapce, zbylo v ČR jen několik velmi málo bílých míst (tj. oblastí, kde žádná MAS neexistuje). A ta naše je zrovna jedna z nich. Bílých míst je více ale jde i vojenské újezdy a samozřejmě o obce či města, která z nepochopitelných důvodů tento program nevyužije!!!

 

Proč je to důležité? EU preferuje tzv. komunitně vedený rozvoj - jinými slovy, aby si o věcech v mikroregionech rozhodovali sami občané a k tomu mají lídři takových oblastí zakládat právě MAS. Obvykle se skládá ze zástupců např. 15 obcí a 10 podnikatelů z těchto regionů, kteří společně na této platformě diskutují o potřebách rozvoje. 

 

Tím, že u nás není MAS založena, přicházíme o velké peníze. Pro dotační období 2014-2020 se plánuje rozdělení cca 20 miliard Kč mezi existující MAS (z těch 200 je reálně funkčních cca 150), tj. každá MAS dostane podle své velikosti a potřeb od 100 do 250 mil. Kč! A o těchto penězích rozhoduje potom už jen MAS dle svých potřeb a svého uvážení, bez dalších dotačních omezení! A protože nic takového v našem regionu není, o tyto peníze přicházíme, díky nečinnosti staronového zastupitelstva…

 

Bohužel, na tyto peníze už nedosáhneme. do 30.8.2014 by se musela MAS založit. Podle sdělení místostarosty p. Slavíka, nejde využít všechny programy a dotace z fondů EU.

Petr Veverka.

více na: https://nsmascr.cz/o-nas/

 

 

Vážení,

ustavující veřejné zasedání se bude konat ve čtvrtek 6. listopadu od 19hod. v kulturním domě.

Přijďte se zúčasnit.

 

 

 

 

Děkujeme všem voličům za důvěru, která nám je závazkem.

 

Naším přáním je, aby tyto stránky přinášely co nejvíce informací o Hnutí ANO v Moravanech u Brna. Chceme, aby se naši spoluobčané začali aktivně zajímat o dění v obci. Nechceme se jen schovávat za volební program politického hnutí ANO, které veřejně podporujeme, ale chceme nabídnout konkrétní program rozvoje obce Moravany dle potřeb a přání spoluobčanů. V těchto volbách se bude rozhodovat nejen o směřování naší obce, ale i o budoucnosti našich občanů! Budeme zde prezentovat naše postoje k zásadním problémům, názory na aktuální dění a také reakce na důležitá rozhodnutí vedení obce, která ovlivňují životy nás všech. Nechceme už jenom sedět a poslouchat, co se komu nelíbí, chceme začít věci měnit! Víme, že v tom nejsme sami, jen stačí přestat hledat důvody, proč to nejde a zkusit hledat řešení, aby to šlo… Nastal čas změny, nastal čas ANO?! Ano, chceme pro Vás lepší, jíné Moravany na úrovni naslouchání, spolupráce a transparentnosti.

S Vaší pomocí to prostě dokážeme!

  Pokud máte jakékoliv dotazy, náměty, prosby, neváhejte nás kontaktovat. Pokud možno, uveďte i Váš emailový kontakt. Děkujeme, Váš tým hnutí ANO.

 

Pár slov o ANO

Žijeme a pracujeme v České republice. Chceme, aby zde žily i naše děti. Chceme pro ně lepší budoucnost. Chceme lepší podmínky pro české firmy a živnostníky, kteří zde platí daně. Chceme lepší životní standard pro ty, kteří chtějí pracovat a mají odvahu stát na vlastních nohou, ať už žijí ve městech či na vesnicích. Chceme prosperující stát, který zajistí lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i důstojný život seniorů. Proto jdeme do politiky.

Aby se za nás děti nestyděly

Už nás nebaví jen přihlížet a nadávat po hospodách na poměry. Nestojíme o politické funkce, ale jiné cesty než jít aktivně do politiky není. Nechceme totiž, aby o budoucnosti našich dětí rozhodovali nekompetentní lidé, kteří si v politice řeší vlastní ambice či vlastní finanční problémy na úkor nás občanů. Nechceme, aby naše děti odcházely do zahraničí s tím, že se v této zemi nedá důstojně žít. Pojďme jim dát naději. Pojďme ji dát i sobě. Pojďme změnit budoucnost naší země tak, aby se za nás naše děti nemusely stydět.

Umíme dát lidem práci

Nezaměstnaných je nejvíc v historii naší země. Tisíce lidí se každý den probouzejí s obavou o práci, o to, že nebudou moci zajistit sebe a své rodiny. Víme, jak to změnit. Nebudeme zvyšovat daně firmám, živnostníkům a občanům. Naopak. Naším cílem bude opětovné snížení základní sazby DPH na 10 % hlavně u potravin. U léků, knih a tisku budeme prosazovat sazbu DPH ve výši 0%. Pomůžeme tím lidem, firmám, českému průmyslu, nastartování ekonomiky a dosáhneme snížení nezaměstnanosti. Kde ušetříme? Budeme efektivně vybírat daně a s vybranými prostředky budeme efektivně nakládat. A hlavně - nebudeme krást.

Jasná pravidla pro všechny

Pro politiky a politické strany neplatí žádné normy, jediným cílem je pro ně moc a pro většinu z nich i peníze, které by jinak nevydělali. Už 24 let od revoluce nám stále stejní lidé slibují, že se budeme mít lépe, zatím se jim pouze podařilo vytvořit systém korupce, z nějž stávající politici a „političtí lobbisté" profitují. Politika potřebuje nové lidi, kteří přijmou odpovědnost za svá rozhodnutí, nebudou se schovávat za imunitu a nebudou mít strach předložit svá majetková přiznání. A my všichni potřebujeme, aby zde platila jasná pravidla. Pro všechny bez rozdílu - ať jde o politika, živnostníka, státního úředníka či zaměstnance.

Nejsme politici. Makáme

Žádná ze současných stran, žádní politici, kteří tvrdili, že vyřeší nejpalčivější problémy Česka, dosud neuspěli. Volíme stále stejné lidi, kteří kvůli vlastnímu prospěchu pouze slibují a lžou. Žádné výsledky za nimi ale vidět nejsou. Není teď konečně čas na to, aby do české politiky přišel někdo, komu se věřit dá? Není čas na to, aby do politiky přišli lidé se zkušenostmi, kteří už mají něco za sebou a je za nimi vidět skutečná práce? Není čas na to, abychom se konečně všichni měli líp?

 

Novinky

moravanský běh II ročník

23.06.2016 22:45
>>

usnesení o stanovení opatrovníka

12.12.2015 11:28
Usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (428725)
>>

průhledná radnice

12.12.2015 11:25
usneseni-3150.pdf (312345)
>>

setkání hasičů s žáky ZŠ Moravany

16.02.2015 18:32
  Povídání hasičů s žáky v  ZŠ  v Moravanech u Brna dne 29.1.2015. Důvodem návštěvy hasičů v místní škole bylo krátké seznámení s prací výjezdových hasičů. Žákům  bylo vysvětleno  jak a proč se mají chovat při různých situací. Např. Když uslyší...
>>

Kontrola veřejných financí.

17.12.2014 18:43
Kontrola jako řemen Už žádnou další kauzu ProMoPro. Tedy situaci, kdy u soudu za zpronevěru veřejných peněz stojí jen nižší úředníci. To má mimo jiné zajistit návrh nového zákona o vnitřním řízení a finanční kontrole státu, který v minulých dnech poslalo ministerstvo financí...
>>

Státní dluh ČR

17.12.2014 18:29
Babiš: Státní dluh se od roku 1995 poprvé sníží. Se Zemanem zničili dluhopis Státní dluh České republiky poprvé od roku 1995 klesne, na konci letoška má činit 1663 miliardy, což je o 20 miliard méně oproti minulému roku. Na Pražském hradě to ve středu řekl vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš...
>>

od občana z ustavujícího zasedání

09.11.2014 20:53
Ahojte spolustraníci, Tak včera to bylo poučné J.   Pohledem občana, který přišel se podívat na novou dynamickou sílu, která vrhne pohyb obce kupředu, zpátky ni krok, aneb divadlo začíná.   Při vstupu do objektu mě ovanul starý dobrý kouř z hospody a já věděl, že jsem opět doma,...
>>

zastupitelé obce

07.11.2014 18:20
Posílám aktuální seznam zastupitelů Moravan z webu obce: Zastupitelstvo obce Ve volebním období 2010-2014 má Zastupitelstvo obce 15 členů a tvoří je: RNDr. Barešová Marie Petr Juračka Fiala Jan Ing. Herman Ivo CSc. Ing. Horejsek...
>>

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

04.10.2014 13:51
Vážení, do knihy návštěv jsou vloženy dokumenty k poskytnutí informací od obce Moravany, které jsem od Vás dostal. 
>>

Fotogalerie kontaktní kampaně.

03.10.2014 12:47
Blíží se volby do komunálních voleb a hnutí ANO uspořádalo kontaktní kampaň s občany. Akce se konala za příznivého počasí a všichni zůčastnění se dobře bavili. Dozvěděli se více o dění v hnutí ANO od poslance Karla Raise a od ostatních kandidátů do zastupitelstva obce.
>>
1 | 2 >>

Naši kandidáti

15. Romana Peteva

Romana Peteva, 46 let, státní zaměstnanec Moravany, bez politické příslušnosti
>>

14. Ing. Radek Němec, BA, MBA

Ing. Radek Němec, BA, MBA, 37 let, podnikatel Moravany, bez politické příslušnosti
>>

13. Nikolas Mayer, BSc

Nikolas Mayer, BSc., 28 let, výzkumný analytik Moravany, ANO
>>

12. Ing. Jiří Orel

Ing. Jiří Orel, 45 let, vedoucí provozu Moravany, bez politické příslušnosti
>>

11. MUDr. Igor Šimoník, MBA

MUDr. Igor Šimoník, MBA, 43 let, lékař Moravany, bez politické příslušnosti
>>

10. Ing. Olga Rybková, BA

Ing. Olga Rybková, BA, 37 let, asistent pedagoga Moravany, bez politické příslušnosti
>>

9. Patrik Buček

Patrik Buček, 24 let, skladník Moravany, bez politické příslušnosti
>>

8. Dana Križanicová

Dana Križanicová, 52 let, živnostník Moravany, ANO
>>

7. Mgr. Petr Veverka

Mgr. Petr Veverka, 50 let, hasič Moravany, bez politické příslušnosti
>>
1 | 2 >>

Naši kandidáti

15. Romana Peteva

Romana Peteva, 46 let, státní zaměstnanec Moravany, bez politické příslušnosti
>>

14. Ing. Radek Němec, BA, MBA

Ing. Radek Němec, BA, MBA, 37 let, podnikatel Moravany, bez politické příslušnosti
>>

13. Nikolas Mayer, BSc

Nikolas Mayer, BSc., 28 let, výzkumný analytik Moravany, ANO
>>

12. Ing. Jiří Orel

Ing. Jiří Orel, 45 let, vedoucí provozu Moravany, bez politické příslušnosti
>>

11. MUDr. Igor Šimoník, MBA

MUDr. Igor Šimoník, MBA, 43 let, lékař Moravany, bez politické příslušnosti
>>

10. Ing. Olga Rybková, BA

Ing. Olga Rybková, BA, 37 let, asistent pedagoga Moravany, bez politické příslušnosti
>>

9. Patrik Buček

Patrik Buček, 24 let, skladník Moravany, bez politické příslušnosti
>>

8. Dana Križanicová

Dana Križanicová, 52 let, živnostník Moravany, ANO
>>

7. Mgr. Petr Veverka

Mgr. Petr Veverka, 50 let, hasič Moravany, bez politické příslušnosti
>>
1 | 2 >>

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.

Novinky

Přidána studie komunitního centra do záložky fotogalerie.

03.10.2014 12:46
>>

předvolební setkání s občany

19.09.2014 19:54
V záložce kalendář akcí, je vložena pozvánka.
>>

"Nový" chodník ul. Modřická

14.09.2014 21:14
Vážení, dostal jsem fotografie od jednoho občanů a to co jsem viděl, jsem si šel osobně...
>>

Volební program

03.09.2014 21:22
Najdete ho na samostatné záložce v horní liště.
>>

Kontaktní volební kampaň

27.08.2014 20:26
V sekci kalendář akcí je pozvánka na kontaktní kampaň MORAVANYANO.
>>

Aktualizace stránek

27.08.2014 20:13
Přidány nové fotografie našeho týmu, úprava kontaktu
>>

V sekci Náš tým, doplněny osoby.

24.07.2014 19:23
>>

Informace pro návštěvníky

01.07.2014 18:51
Zde budeme informovat naše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na našem...
>>

Webová prezentace byla spuštěna

01.07.2014 18:50
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Spustili jsme nové stránky pro naše občany. Uvedeme...
>>
<< 1 | 2

Vyhledávání

moravanyano© 2014 Všechna práva vyhrazena.